Издаване на експертно решение на ТЕЛК

 1. Личният лекар насочва пациентът към ТЕЛК с медицинско направление по образец. Това става, като той попълни направлението и подготви медицинската документация за явяване пред комисията.

2. Документите се подават в Регионална картотека на медицинските експертизи (РКМЕ).

3. Подават се следните документи:

  • направление за ТЕЛК от личния лекар;
  • медицинската документация.

4. С подаването на документи в РКМЕ експертите в РКМЕ изпращат служебно документите на съответната ТЕЛК в срок от 3 дни от получаването им.

Явяване пред ТЕЛК:

След като се запознаят с документите, експертите от ТЕЛК уведомяват пациента с писмо:

  • относно това дали е необходимо да си направят допълнителни прегледи и изследвания за целите на експертизата;
  • посочват ден и час на преглед. Прегледът пред ТЕЛК има за цел да установи действителното здравословно състояние. В деня на насрочения преглед лицето се явява пред ТЕЛК и лекарите там извършват клиничен преглед;
  • при необходимост дават указания какви допълнителни прегледи и изследвания да се направят.

Председателят на Комисията връчва срещу подпис експертното решение.

Ако ТЕЛК прецени, че няма възможност да вземе решение в деня на прегледа, пациента ще си получи експертното решение с писмо.

Лицето има право да обжалва решението на ТЕЛК, ако то не отразява действителната степен на неработоспособност в 14-дневен срок от получаването на решението пред НЕЛК. Това става като адресира жалба до НЕЛК, но я подава в РКМЕ, в която са подали документи за освидетелстване.

Явяването пред ТЕЛК за преосвидетелстване е необходимо в следните случаи:

  • След като бъдете служебно повикан да се яви пред ТЕЛК по повод получаваната пенсия за инвалидност.
  • Ако по някаква причина не се яви, когато е повикани за преосвидетелстване, е необходимо да се яви за редовно преосвидетелстване, за да можете да ползва предвидените по закон права.
  • Следва да се яви за преосвидетелстване, когато иска промяна на датата на инвалидизирането, срока на инвалидизирането, противопоказаните условия на труд или причинната връзка.
  • Може да се яви за преосвидетелстване, когато състоянието се влоши или подобри, без значение е обстоятелството, че срокът, за който е бил освидетелстван не е изтекъл.
  • Може да се яви за преосвидетелстване по повод социални придобивки и други поводи, предвидени в нормативни актове.

Във всички изброени по-горе случаи трябва да подадете заявление-декларация по образец в РКМЕ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Най-четени