При кои заболявания има пожизнен ТЕЛК

С изменения на Наредбата за медицинската експертиза за някои заболявания вече се дава пожизнен ТЕЛК. Ето кои са те:

Туморни заболявания на опорно-двигателния апарат“ след петата година – 50 % с пожизнен срок.
Загуба на двете предмишници или ръце – 100 % с пожизнен срок.
Загуба на една предмишница и една подбедрица – 100 % с пожизнен срок.
 Загуба на една ръка в раменната става или с много къс ампутационен чукан на мишницата – 95 % с пожизнен срок.
Загуба на едната ръка на ниво мишница или лакътна става – 80 % с пожизнен срок.
Загуба на едната ръка на ниво предмишница – 71 % с пожизнен срок.
Загуба на едната ръка на ниво предмишница с чукан до 7 сm – 75 % с пожизнен срок.
Загуба на ръка на ниво радиокарпална става – 60 % с пожизнен срок.
Загуба на дисталната фаланга на палеца – 10 % с пожизнен срок.
 Загуба на дисталната фаланга и половината от основната фаланга на палеца – 20 % с пожизнен срок.
 Загуба на един палец – 30 % с пожизнен срок.
Загуба на двата палеца – 60 % с пожизнен срок.
Загуба на един палец с метакарпалната кост – 40 % с пожизнен срок.
 Загуба само на показалеца, на средния или на четвъртия пръст – 10 % с пожизнен срок.
 Загуба на дисталните фаланги само на II, III или IV пръст – 5 % с пожизнен срок.
Загуба на петия пръст – 5 % с пожизнен срок.
 Загуба на два пръста с пожизнен срок
Загуба на три пръста – 50 % с пожизнен срок.
 Загуба на четири пръста – 60 % с пожизнен срок.
Загуба на II, III, IV и V пръст на двете ръце – 80 % с пожизнен срок.
 Загуба на всичките пет пръста на една ръка – 60 % с пожизнен срок.
 Ендопротезиране на тазобедрена, колянна и глезенна става с пожизнен срок:
 ендопротезиране на две различни големи стави – 75 %.
Загуба на двата крайника на ниво бедро – 100 % с пожизнен срок.
Загуба на единия крайник на ниво бедро и на другия на ниво подбедрица – 100 % с пожизнен срок.
Загуба на един крак и ръка на ниво подбедрица и предмишница – 100 % с пожизнен срок.“
Загуба на един крак в тазобедрената става или много къс чукан на бедрото – 95 % с пожизнен срок.
Загуба на крак на ниво дистално от малкия трохантер на бедрото или дезартикулация на коляно – 91 % с пожизнен срок.
Загуба на крайник на ниво подбедрица – 75 % с пожизнен срок.
Загуба на крак на ниво подбедрица при незадоволително състояние на функцията на ампутационния чукан и колянната става – 80 % с пожизнен срок.
ампутация по Листфранк или в областта на метатарзалните кости по Шарп: с пожизнен срок
Загуба на един пръст, включително палеца – 10 % с пожизнен срок.
Загуба на палеца заедно с главата на метатарзалната кост – 20 % с пожизнен срок.
Загуба от втори до пети пръст включително или от първи до трети пръст включително – 30 % с пожизнен срок.
Загуба на всички пръсти на двете ходила – 40 % с пожизнен срок.
с невъзможност за самостоятелно придвижване – 100 % с пожизнен срок.
вродена двустранна илиачна луксация на тазобедрената става – 71 %.
„Органично-мозъчни психични смущения“:
- много тежки – 95 % (напреднал разпад на личността, с необходимост от ежедневни грижи) с пожизнен срок;“
- тежки невъзвратими – 100 % (тежък и необратим разпад на личността) с пожизнен срок.
„Умствена ограниченост“:
- при по-силно изразени ограничения на възможностите за вграждане в обществото, с тежка липса на - самостоятелност, със затруднен до липсващ говор, възможност за занимание само в заведения за лица с психични заболявания – 100 % с пожизнен срок.“
в раздел IX „Психични отклонения в детска възраст“:
- ограничения в умствените възможности, с леко ограничение на комуникативните умения и способността за разбиране и известни обучителни затруднения – 30 %;“
Намаление или загуба на слуха:
- загуба на слуха (от 66 до 90 dB СЗ) – 60 % с пожизнен срок
- пълна загуба на слуха (над 90 dB СЗ – глухота) – 91 % с пожизнен срок.
Злокачествени новообразувания на ларинго-ото-рино (ЛОР) органите“:
- Неподдаващи се на радикално лечение – 100 % с пожизнен срок.“;
- след петата година, без рецидив – 50 % с пожизнен срок.“
Тежки, неоперабилни вродени сърдечни малформации (ВСМ), които изискват само клинично наблюдение и симптоматично лечение – 100 % с пожизнен срок.
Състояние след трансплантация на сърце – 100 % с пожизнен срок на инвалидност.
При хронични заболявания – аблационна болест и диабетна ретинопатия, при които са проведени многократни лазерни/оперативни лечения, доказани с обективни изследвания, и има установен функционален дефицит, се определят:
- над 5 години от диагностицирането му – 50 % с пожизнен срок;
- при наличие на близки и далечни метастази – 100 %, независимо от периода на диагностицирането с пожизнен срок.
Муковисцидоза – 100 % с пожизнен срок.
Липса на един бял дроб според степента на дихателната недостатъчност с пожизнен срок:“;
Частична резекция на белия дроб (лобектомия, билобектомия), в зависимост от дихателните нарушения – ВН или ХДН – 50 % с пожизнен срок.“;
Състояние след трансплантация на бял дроб – 100 % с пожизнен срок на инвалидност.“;
Злокачествени тумори на хранопровода:
- за радикално отсранен тумор - за петата година след операцията - 71 %, с пожизнен срок;
- оперирани в късен стадий или с постоперативни усложнения (стенози, тракционни дивертикули, фистули и др.) - за петата година след операцията - 80 %, с пожизнен срок.
Неоезофаг - 91 %, с пожизнен срок.
Иноперабилни тумори или с далечни метастази - 100 %, с пожизнен срок.
Малигнен стомашен тумор:
- за петата година след операцията - 75 %, с пожизнен срок;
- гастректомия в късен стадий Т3-4 N1 М0 - 100 %, с пожизнен срок;
- иноперабилни или с далечни метастази - 100 %, с пожизнен срок.
Гастректомия:
- за петата година след операцията - 75 %, с пожизнен срок;
- гастректомия в късен стадий Т3-4 N1 М0 - 100 %, с пожизнен срок;
- иноперабилни или с далечни метастази - 100 %, с пожизнен срок.
Малигнен дебелочревен тумор:
- за петата година след операцията - 50 %, с пожизнен срок;
В ранен стадий Т1-2 N0 М0 с хемиколектомия:
- за петата година след операцията - 65 %, с пожизнен срок;
Радикални операции в други стадии (Т3-4 N1 М0):
-  за петата година след операцията - 75 %, с пожизнен срок.
Иноперабилни тумори или с далечни метастази - 100 %, с пожизнен срок.
Субтотална колектомия - 71 %, с пожизнен срок.
Тотална колектомия - 91 %, с пожизнен срок.
Дефинитивен анус претер:
- тънкочревен - 95 %, с пожизнен срок;
- дебелочревен - 80 %, с пожизнен срок.
Малигнен тумор на панкреаса:
- за четвъртата и петата година след операцията - 75 %, с пожизнен срок.
Злокачествени заболявания на перитонеума:
-  за петата година след операцията - 60 %, с пожизнен срок.
Малигнен чернодробен тумор:
- за петата година след операцията - 60 %, с пожизнен срок;
- с метастази - 100 %, с пожизнен срок.
Малигнен тумор на жлъчния мехур, екстрахепаталните жлъчни пътища и папила Фатери:
- за петата година след операцията - 71 %, с пожизнен срок;
- с метастази - 95 %, с пожизнен срок.

Смущения в изпразването на пикочния мехур (ретенцио урине, включително постлъчеви увреждания):
След отстраняване на малигнен тумор на пикочния мехур:
- за петата година след операцията - 50 %, с пожизнен срок
- в по-късни стадии (с парциална резекция): за петата година след операцията - 75 %, с пожизнен срок;
- иноперабилни тумори и/или с метастази, или с цистектомия - 100 %, с пожизнен срок.
При отстраняване на малигнен тумор на бъбрека:
- за петата година след операцията - 60 %, с пожизнен срок;
- в късен стадий (с метастази) - със или без нефректомия - 100 %, с пожизнен срок.
Злокачествено новообразувание на пениса:
- за петата година след операцията - 50 %, с пожизнен срок.
След отстраняване на малигнен тумор на тестиса в първите 5 години:
- за петата година след операцията - 75 %, с пожизнен срок;
Семином:
-  за петата година след операцията - 60 %, с пожизнен срок;
- с метастази - 100 %, с пожизнен срок.
След премахване на малигнен тумор на простатната жлеза:
- за петата година след операцията - 50 %, с пожизнен срок;
- локално авансирал процес: за петата година след хистологичната верификация - 60 %, с пожизнен срок.
Тумори на простатата с далечни метастази - 100 %, с пожизнен срок.

Малигнен тумор на гърдата в първите 5 години: за петата година след операцията - 50 %, с пожизнен срок;
Иноперабилни или с далечни метастази до петата година: за петата година след хистологичната верификация - 71 %, с пожизнен срок.
Малигнен тумор на матката или маточната шийка за петата година след операцията - 50 %, с пожизнен срок;
Иноперабилни или с далечни метастази за петата година след хистологичната верификация - 75 %, с пожизнен срок.
Малигнен тумор на яйчника за петата година след операцията - 65 %, с пожизнен срок;
- иноперабилни или с далечни метастази за петата година след хистологичната верификация - 75 %, с пожизнен срок;
Влагалищни фистули:
- оформена клоака - 100 %, с пожизнен срок.
Малигнен влагалищен тумор  за петата година след операцията - 60 %, с пожизнен срок;
- иноперабилни или с далечни метастази за петата година след хистологичната верификация - 71 %, с пожизнен срок.
Малигнен тумор на външните полови органи за петата година след операцията - 60 %, с пожизнен срок;
- иноперабилни или с далечни метастази за петата година след хистологичната верификация - 71 %, с пожизнен срок.

Новообразувания на устни, бузи, език, тонзили, горна и долна челюст, гландула Паротис до петата година след операцията:
- за петата година след операцията - 50 %, с пожизнен срок;
- с метастази до 5-ата година: за петата година след хистологичната верификация - 71 %, с пожизнен срок.
Злокачествени мекотъканни тумори  за петата година след операцията - 60 %, с пожизнен срок;
-с далечни метастази до петата година - 100 %.

Захарен диабет тип 1:
- с две усложнения - 71 % с пожизнен срок;
- с повече от две усложнения - 80 % с пожизнен срок;

Карцином на щитовидната жлеза:
- след отстраняване на папиларен или фоликуларен тумор 1 - 2 стадий, без локални и далечни метастази: след петата година - 50 %, с пожизнен срок;
- диференциран карцином на щитовидната жлеза, с локални или далечни метастази: след петата година - 50 %, с пожизнен срок;
При деца до 16 години процентът по повод карцином на щитовидната жлеза се определя: след петата година - 50 %, с пожизнен срок.
 Високостепенна и ретростернална струма, преценена в клинични условия като иноперабилна, с компресивен синдром, съпътстващи заболявания и напреднала възраст, които са контраиндикации за операция - 91 % (нарушения в акта на гълтане, дихателна недостатъчност и съдови компресии), с пожизнен срок.

Хиперпаратиреоидизъм с прекарани множествени фрактури, хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) и нефрокалциноза, кардиомиопатия - 100 %, с пожизнен срок.

Злокачествени тумори на надбъбречните жлези (хормонално активни и неактивни):
- при радикална операция без метастази: след петата година - 50 %, с пожизнен срок;
- при метастази или при иноперабилни карциноми  след петата година - 50 % с пожизнен срок.

други смущения на обмяната (кистозна фиброза, нарушение на обмяната на порфирина, пурина и пиримидина, амилоидоза, нарушение на екскрецията на билирубина, мукополизахаридоза, в урейния цикъл и др.) - 100 %, с пожизнен срок.

Бройни или небалансирани структурни хромозомни аберации - 50 % с пожизнен срок на инвалидност.
Наследствени дефекти на метаболизма и други генетични болести - 50 % с пожизнен срок на инвалидност.
Единични и множествени вродени аномалии (дисморфични синдроми) - ако не могат да бъдат отнесени към друг раздел на това приложение - 50 % с пожизнен срок на инвалидност.

Състояние след трансплантация на черен дроб - 100 % с пожизнен срок на инвалидност.

Дефекти на коагулацията:
- тежки форми - чести кръвоизливи, необходимост от регулярно заместително и друго лечение (АХГ), по-малко от 1 % - 100 %, с пожизнен срок.

1 коментар:

  1. Срока на досегашното ми решение ТЕЛК Перник изтича на 01.07.2023г до сега нямам съобщение от ТЕЛК за явяване за продължаване на срока,трябва ли да правя нещо?

    ОтговорИзтриване

Най-четени