Онлайн проверка за удължаване на решение на ТЕЛК

Във връзка с новите правила за удължаване на експертното решение на ТЕЛК, ако има забавяне от страна на органа за медицинска експертиза, в сайта на НОИ има нова електронна услуга.

Чрез нея можете да првоерите дали органите на медицинската експертиза са подали данни за забавеното им експертно решение към осигурителния институт. 

Също така можете да се информирате и дали към НОИ има подадена информация за вашето преосвидетелстване от ТЕЛК.

За да направите справка, трябва да отидете на страницата: Административно обслужване » Е-услуги и справки » Справки » Справки по ЕГН и ПИК на НОИ: https://www.nssi.bg/administrativno-obslujvane/e-uslugi-i-spravki/spravki/po-egn-i-pik/

Най-долу има линкове за три справки под заглавието "В услуга на пенсионера"

Чрез „Справка за получени данни от Министерство на здравеопазването/РЗИ по Закона за здравето/ПЗР на ЗИД на Закона за хората с увреждания“ можете в реално време да се информирате дали за вас има подадена информация за преосвидетелстване.

Ако има подадена информация и изпълнение на другите изисквания (като напр. подадено заявление поне 3 месеца преди крайния срок на решението на ТЕЛК), то в електронната справка ще има данни и за срока на продълженото изплащане, както и за подлежащата на изплащане сума за времето от спирането на плащането до неговото последващо възстановяване.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Най-четени