Увеличение на социалната пенсия за инвалидност

От 1 април г. социалната пенсия за инвалидност се определя в процент от социалната пенсия за старост по следния начин:

1. за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 100 на сто с определена чужда помощ - 160 на сто;

2. за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 91 на сто до 100 на сто - 140 на сто;

3. за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 на сто до 90 на сто - 130 на сто.

Да напомним, че право на социална пенсия за инвалидност имат лицата, навършили 16-годишна възраст, с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 71 на сто, на които не е отпусната друга пенсия, включително от друга държава.

Преди измененията социалната пенсия за инвалидност бе на две нива:

- при ТЕЛК от 71 до 90 % тя бе 125% от пенсията за старост (от 1 април ще стане 130%)

- при ТЕЛК над 90 % бе 135 на сто (от 1 април ще стане 140%о т пенсията за старост, а при 100% ТЕЛК ще бъде 160% от пенсията за старост).

Добавки към пенсиите за месеците април, май и юни 2022 г.

За месеците април, май и юни 2022 г. към пенсиите ще се изплаща още:

1. допълнителната сума от 60 лв., изплащана на основание Постановление № 479 от 30 декември 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (ДВ, бр. 1 от 2022 г.) и сумата от месечния размер на пенсията или месечния сбор от пенсиите за месец декември 2021 г. преди преизчисляването, заедно с добавките и компенсациите, включително и с допълнителната сума от 120 лв., изплащана на основание § 6, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.;

2. сумата от месечния размер на пенсията или месечния сбор от пенсиите, определени от 25 декември 2021 г. в съответствие с Постановление № 451 от 22 декември 2021 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост (ДВ, бр. 110 от 2021 г.) заедно с добавките и компенсациите, включително и с допълнителната сума от 60 лв., изплащана на основание Постановление № 479 от 30 декември 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и сумата от месечния размер на пенсията или месечния сбор от пенсиите за месец декември 2021 г., определени до 25 декември 2021 г., заедно с добавките и компенсациите, включително и с допълнителната сума от 120 лв., изплащана на основание § 6, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

От 7 март ще бъде активна електронната справка за изплащаните през този месец суми, вкл. добавки и разлики, несвързани с пенсиите. 

Тя ще се актуализира всеки месец и дава възможност всеки пенсионер да се информира за размера и за начина, по който е изчислена индивидуалната му разлика, както и за изплатената за съответния месец ковид добавка. 

Справката ще бъде достъпна с персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ на сайта на института в раздел „Е-услуги и справки“/ „Справки“/ „По ЕГН и ПИК на НОИ“/ „В услуга на пенсионера“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Най-четени