Как се определя от ТЕЛК процентът при вътрешни болести. Примери.

 За освидетелстване/преосвидетелстване в ТЕЛК трябва да са приложени медицински документи от общо практикуващ лекар и специалисти, доказващи хроничност на заболяването - амбулаторни листове, изследвания, консултации.

Захарен диабет

За да се приемат усложнения от Захарен диабет тип 1 и Захарен диабет тип 2 е необходимо:

-                     за полиневропатия - консултация с невролог и извършване на ЕМГ;

-                     за макроангиопатия - консултация със съдов хирург и Доплер на долни крайници;

-                     за ретинопатия - консултация с офталмолог и ФА;

-                     за нефропатия - проследяване на микроалбуминурия неколкоратно в рамките на една година и консултация с нефролог.

Заболявания на ендокринните жлези

1.     Проследяване на хормоните, провеждано лечение, оказване на усложнения с изследвания и консултации, прилагане на епикризи.

 

При карцином на щитовидната жлеза т.3.3.3, Раздел II, Част IX — 50 %. След отстраняване на недефиринциран и медуларен карцином на щитовидната жлеза с локални и/или далечни метастази след петата година - 50 % ТНР с пожизнен срок и т.3.4.2, Раздел П, Част IX, т.е. задължително се прилага чл. 69, ал. 4 от НМЕ.

 

Нискодиференциран, недиференциран и медуларен карцином е локщши и/или далечни метастази се следват 50 % ТНР след петата година се пожизнен срок.

 

По отношение на оценката на т.2, Раздел V, Част IX - Нанизъм се определя пожизнен срок за цялата точка 2.2 съгласно чл. 69, ал. 4 от НМЕ, като част от групата на генетичните заболявания, при които след завършването на растежа състоянието отговаря на дефиницията за дефинитивно заболяване, т.е. състояние без възможност за пълно и частично възстановяване.

 

Пример: Жена без други заболявания с височина от 140 см до 131 см с хармонично телесно развитие и нормално нервно-психическо развитие се следват 50 % ТНР по т.2.2.1, Раздел V, Част IX с пожизнен срок.

Хипотрофии и дистрофии в детска възраст

1 .Начин на хранене

2. Параклинични изследвания -хемоглобин, серумно желязо, общ белтък, албумин

3.  Антропометрични показатели

Генерализирана остеопороза

1.0стеодензитометрично изследване на прешлени или шийка на бедрена кост, като при хора над 60 години е по-информативно изследването на шийка на бедрена кост.

Генетични аномалии

1 .Прилагане на генетично изследване.

Болести на хранопровода

1 .Прилагане на актуално контрастно Ро изследване.

1.   Спазване на описаните указания в отправните точки на НМЕ.

Болести на червата


1. За доказаване на малабсорбция при грлутенова ентеропатия да се прилагат - 1ЖК, елекролити, албумин, серумно желязо и да се отразяват антропометрични показатели.

2. За Улцерозен колит и Болест на Крон да се спазват описаните указания в отправните точки на НМЕ

Други болести на кръвта и кръвотворните органи  

 

1.Спазване на описаните указания в отправните точки на НМЕ.

При експертизата по т.2, раздел XVIII, Част IX - наследствени и придобити хемолитични анемии с подточка 2.2, раздел XVIII, Част IX касае всички случаи на хемолитична анемия, отговарящи на изискванията на отправната точка без таласемия майор, която се оценява само по т.2.3, Раздел XVIII, Част IX.

Болести на бъбреците и пикочните пътища

1.  Спазване на описаните указания в отправните точки на НМЕ.

2. Приемането на хронична бъбречна недостатъчност трябва да е подкрепено с няколкократни изследвания на азотните тела, пикочната киселина и хемоглобин в рамките на една година.

Заболявания на опорно-двигателния апарат

1.   Спазване на описаните указания в отправните точки на НМЕ.

2. Да се описва подробен ставен статус в ЕР по установената методика.

3. Да има актуален имунологичен статус при автоимунните заболявания.

4. Да са приложени Ро изследвания на засегнатите стави на опорно-двигателния апарат.

5.  Да има приложени амбулаторни листове за системен контрол от ревматолог или хоспитализации и провеждано лечение.

 

При експертизата по т.7, Раздел ХХШ, Част VI при деца се определя задължително и необходимостта от чужда помощ по чл. 68 по НМЕ.

Примери за определяне на процент

Пример I: Експертизираното лице има 1 увреждане, както следва:

 

1. Захарен диабет тип I, с две усложнения - 71 % с пожизнен срок по т.2.2.2, раздел I, Раздел IX или Муковисцидоза - 100 % с пожизнен срок по т.1, Раздел X, Част VI.

 

Съгласно чл. 69, ал.4 от НМЕ - при дефинитивни състояния без възможност за пълно или частично възстановяване се определя пожизнен срок на инвалидността.

Пример II: Експертизираното лице има 3 увреждания, както следва:

 

Захарен диабет тип 1, с две усложнения - 71 % по т.2.2.2, Раздел I, Част IX или Саркоидоза - увреждане на торакалните лимфни възли, с лека степен на функционални нарушения - 30 % по т. 1.1, Раздел VII, Част VI.

Артериална хипертония I ст. - 10 % по т.1, Раздел VI, Част IV.

 

Краен процент 71 % за срок от една до три години. Независимо, че в случая за захарен диабет в НМЕ е определен пожизнен срок, са налице няколко увреждания и лицето отговаря на чл. 69, ал. 5 - при множествени увреждания, някои от които не са дефинитивни, срокът на инвалидността се определя съгласно ал. 1, освен в случаите когато лицето е подало молба-декларация по чл.69а от НМЕ (нов в сила от 16.07.2021 г.), като в тази декларация то изрично заявява желанието си да бъде освидетелствано само за заболяването, което отговаря на отправната точка за пожизнен срок, в този случаи ще бъде приложена т.2.2.2, Раздел I, Част IX - 71% с пожизнен срок.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Най-четени