Как се определя процента при УНГ болести. Примери.

Оценката на функционалния дефицит на слуховия анализатор се прави след изследване на тонална прагова аудиометрия и евокирани слухови потенциали.

Извършването на евокирани слухови потенциали на практика елиминира субективността на изследването при обичайната аудиометрия и води до обективен резултат за наличието или не на дефицит на слуховият анализатор, както и степента на увреждане.

По експертизата на състояние на т.6, Раздел VI, Част 1П - 100 %; т.7, Раздел VI, Част III - 100 % и т.8, Раздел VI, Част III - 100 % се определя пожизнен срок в съответствие с чл. 69, ал. 4 от НМЕ.

В случаите на експертиза на деца освен оценката по съответните отправни точки, в съответствие с чл. 68, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 се определя и необходимостта от чужда помощ.

Пример за определяне на процент

Съгласно Приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 - Методика за прилагане на отправните точки за определяне на ТНР/ВСУ в проценти.

Експертизираното лице има две увреждания, както следва:
1.     За хемиглосектомия при резекция на езика, следва оценка по т.9.2, Раздел VI, Част III -75%.
2.     За епилепсия - ГТКП с честота през месеци, следва оценка по т.4.2, Част VII -
50 %.

Общата оценка на ТНР/ВСУ се определя, като за основа се взима най-високият процент на най-тежкото увреждане - 75 % и към него се прибавя 10 % (20 % от 50 %), т.е. краен % - 85 %.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Най-четени