Как да получа карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания

В чл. 99а. от Закона за движение по пътищата е предвидено да се издава карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране.

Картата се издава от съответната община по образец съгласно приложението и е валидна на територията на цялата страна.

Необходими за изпълнение на услугата документи

 1. Копие от решението на ТЕЛК за освидетелстване на трайно намалената работоспособност над 71% или над 50 % загубена трудоспособност поради заболявания на опорно-двигателния апарат (сверява се оригинала при подаване на документите)
 2. Копие от лична карта (сверява се оригинала при подаване на документите)
 3. Актуална цветна снимка
 4. Копие от нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението не се подава от лицето с увреждания (сверява се оригинала при подаване на документите
 5. Заявление по образец за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, превозващо хора с увреждания.

Как да заявя

Може да стане по два начина:

 • Със заявление на гише в център за административно обслужване
 • По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване. За такова подаване трябва да имате Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да имате профил в системата „Електронно връчване“.

Указания за електронно подаване на заявление

За да заявите услугата:

 • Изтеглете заявлението от този линк.
 • Отворете формата с Adobe Reader и натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните. Попълнете всички полета с изискваната информация. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 • Подпишете с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и проверете дали се е генерирал уникален номер на заявката. Той ще идентифицира заявената услуга и с него можете да проверявате статуса на заявлението системите еВръчване и еПлащане.
 •  Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация или натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

Как да получа картата

Картата може да се получи:

 • лично от звеното за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга;
 • от упълномощено лице от звеното за административно обслужване.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Най-четени