Онлайн проверка на издадени ТЕЛК-направления и здравен статус

В Информационната система за контрол на медицинската експертиза, или Информационната база данни (ИБД) поддържа електронен профил на всички лица, които са били или са обект на медицинската експертиза. 

Чрез нея можете да получите издадените от общопрактикуващите лекари направления за ТЕЛК, както и да подадете заявление за  освидетелстване/преосвидетелстване. 

За съжаление, това става само с КЕП (квалифициран електронен подпис).

Могат също да се извършват за специалността и правоспособността на лекарите и зъболекарите от съставите на ЛКК и ТЕЛК. 

В информационната система ще се съхраняват всички експертни решения на комисиите. 

В базата данни се въвеждат и всички направления за ТЕЛК. 

В информационната система има и списък на всички ТЕЛК комисии - може да се види без да е необходимо влизане с електронен подпис тук.

Електронна система "Медицинска експертиза"

Как да поискам актуализиране на данните в системата?

На основание Закон за здравето и ПРАВИЛНИК за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, заинтересованите лица могат да подадат заявление за актуализация на данни в единна информационна система на медицинската експертиза.

  1. Заявяване може да се направи чрез системата за сигурно електронно връчване, в която трябва да имаш профил (https://edelivery.egov.bg/)
  2. Трябва да имате инсталиран Adobe Reader. 
  3.  Изтегляте заявлението от този линк.
  4. Отваряте го с Adobe Reader. и го попълвате. Като се кликне в полето, то става активно. 
  5. След попълване се кликва на бутон "Запази", за да се генерира „Уникален номер на заявка“. Този номер е идентифициращ заявената услуга и по него ще можете да проверявате статуса на завлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер, прегледайте дали правилно сте изпълнили предходните стъпки.
  6. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.
  7. Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Национална експертна лекарска комисия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Най-четени