Как се определя процента при белодробни заболявания. Примери.

За всички заболявания по Част VI е необходимо да се представят актуална консултация с пулмолог, амбулаторни листи от системно диспансерно наблюдение, епикризи.

Счупвания на ребра и деформация на гръдния кош - Ро графия бял дроб и/или компютърна томография (КТ), ФИД, АКР.

Бронхиектазии като самостоятелно заболяване (доказани рентгенологично или с КТ) - Ро графия бял дроб и/или КТ изследване

При тежка форма на бронхиектазии нри деца в зависимост от индивидуалното състояние може да се определи чужда помощ по чл. 68 и пожизнен срок по чл. 69, ал. 4 от НМЕ при оценката на ВСУ по т.3.2.

Пневмокониози - КТ на белите дробове (с висока разделителна способност), ФИД и АКР.

Бронхиална астма - спазване на описаните указания в отправните точки на НМЕ; ФИД и АКР.

С оглед обективизиране честотата на дневните и нощните симптоми е необходимо да се представят амбулаторни листове от посещение при личен лекар, листове от посещения на спешен център поради астматичен пристъп, амбулаторни листове от посещения при пулмолог.

Злокачествени новообразувания на дихателната система и на гръдните органи - Етапна епикриза от онко диспансер, прилагане на КТ или ПЕТ/КТ, КГ А
При оперативна интервенция в голям обем - пулмонектомия - оценката ТНР/ ВСУ следва да е по Раздел X, т.2, е изключение на случаите на т. 1.1 и т.2.1 от

Туберкулоза - Етапна епикриза от пулмолог (ТУБ диспансер по отношение на клинично състояние, терапия, Ро графии на бял дроб, изследвания на храчка за БК).

Саркоидоза - Ро графии и/или КТ изследване, ФИД, КГА.

Белодробен тромбоемболизъм - КТ или 8РЕСТ/КТ на белите дробове, АКР, консултация с пулмолог и кардиолог, ЕхоКГ, като тези изследвания следва да се представят и след първата година при преосвидетелстването.

Хронична обструктивна белодробна болест/ОСА - Полисомнография (за ОСА), ФИД, АКР, консултация с кардиолог и ЕхоКГ за уточняване на хронично белодробно сърце.

Други болести на белия дроб

1.  Муковисцидоза - оценката е 100 % с пожизнен срок. Необходимостта от чужда помощ се определя в съответствие с чл. 68 от НМЕ - медицински документи, с които е доказано заболяването - лабораторни, генетични изследвания.
2.  Липса на един бял дроб - задължително се определя пожизнен срок по чл. 69, ал. 4 от НМЕ - Рентгенография на бял дроб и/или КТ изследване, КГА.
3.  Частична резекция - Рентгенография на бял дроб и/или КТ изследване, КГА, ФИД.
4.  Алергичен алвеолит при децата - ФИД, КГА. Експертизата по т. 4, Раздел X, Част VI при деца следва да се определи необходимостта от чужда помощ по чл. 68 от НМЕ.
5.  Белодробни фибрози - Рентгенография на бял дроб и/или КТ изследване, КГА, ФИД.
6. Трансплантиран бял дроб - 100 % с пожизнен срок на инвалидност - епикриза от трансплантацията, Рентгенография на бял дроб и/или КТ изследване, КГА, ФИД.

Пример за определяне на процен пти белодробни болести и вътрешни болести


Съгласно Приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 - Методика за прилагане на отправните точки за определяне на ТНР/ВСУ в проценти.

Пример I: Експертизираното лице има 2 увреждания, както следва:
1.  ХОББ 3 ст. с ХДН 2 ст. - 80 % по т. 3, Раздел IX, Част VI.
2.  Захарен диабет тип П - с едно усложнение - 40 % по т. 1.2.1Раздел I, Част IX.

Общата оценка на ТНР/ВСУ се определя, като се взима най-високият процент в
съответствие с т. 1П от Методиката за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност- в случая 80 %.

Пример II: Експертизираното лице има 3 увреждания, както следва:
1. ХОББ 3 ст. с ХДН 2 ст. - 80 % по т. 3, Раздел ЕХ, Част VI.
2.  Захарен диабет тип II - с едно усложнение - 40 % по т. 1.2.1,, Раздел I, Част IX.
3.  Чернодробна цироза I стадий по Чайлд - 50 % по т. 2.1, Раздел XV, Част ЕХ.

Общата оценка на ТНР/ВСУ се определя като се взима най-високия процент и към него се прибавя 20 % от сбора на останалите проценти.

В случая към най-високия процент - 80 % се прибавя 18 % (представлява 20 % от сбора на останалите проценти (40 % + 50 % = 90 %), следователно общият процент е 98 % в съответствие с т. IV от Методиката за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Най-четени