Препоръки към хората с увреждания от МТСП във връзка с COVID-19

 1. Стойте си вкъщи. Не излизайте, освен ако спешно не Ви се налага!
 2. Следвайте следните правила за дезинфекция, за да избегнете разпространението на вируса:
Ако нямате наличен дезинфекциращ препарат за ръце на алкохолна основа с поне 60% алкохол, мийте ръцете си често и обилно със сапун и вода. Нещо, което е много важно - вземете един пласт хартия и с него спрете водата, за да не пипате повърхността, която сте пипали с мръсни ръце.
Дезинфекцирайте всички предмети, които пипате.
Пазете очите, носа и устата си, за да избегнете заразяване. Маските за лице помагат да се предотврати по-нататъшното разпространение на инфекция от онези, които са болни към други около тях.
 1. Не планирайте и не предприемайте пътувания в страната и зад граница, ако това не необходимо. Където и да пътувате, трябва да прилагате общи правила за хигиена на ръцете и хигиена на храните.
 2. В случаите на хронично заболяване и/или ако се почувствате неразположени, обадете се на личния си лекар.
Срокът на рецептите се удължава с месец с цел избягване на напрежение и струпване на пациенти пред лекарските кабинети.
Утвърдените протоколи, изтичащи в периода до 16.04.2020 г., които не изискват промяна на терапевтичната схема, се удължават служебно за срок от един месец, считано от датата, до която са валидни. Хартиените протоколи не се презаверяват.
Аптеките могат да отпускат лекарствени продукти по удължените протоколи, както и лекарствените продукти, за които не се изисква експертиза само по рецептурна книжка без представяне на рецепта. Отпускането се извършва в аптеките, където е осъществено последното отпускане по дадена рецепта (видно от печата в рецептурната книжка), съобразено с последно вписаните в рецептурната книжка данни за отпуснати лекарствени продукти.
Поради специфика при лечението не се удължава срокът на протоколите за заболявания, при които лечението е за определен срок - лечение на хроничен вирусен хепатит С; лечение на хемангиоми в кърмаческа и ранна детска възраст; лечение с Palivizumab на деца с бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период, ниско тегло при раждането и вродени сърдечни малформации.
В случай, че нямате издадена рецептурна книжка се обърнете към личния Ви лекар, който ще Ви насочи към съответните процедури. На лицата, които са се обърнали за рецепта в кабинетите на лекарите, могат да бъдат издавани рецепти за всички лекарствените продукти.
 1. В случаите на провеждане на рехабилитация или необходимост от предоставяне на рехабилитационни услуги се обърнете към своя рехабилитатор за консултация.
 2. Обърнете се към общината за осигуряването на патронажна грижа, която се предоставя на самотни възрастни, хора с увреждания и хора, поставени под карантина в условията на извънредно положение.
 3. Общините организират доставка по домовете на лекарства, храни и продукти от първа необходимост за самотно живеещите възрастни хора. Информация може да намерите тук
 4. Центровете за социални услуги са затворени за външни хора. Посещенията и свижданията в специализираните институции и социалните услуги в страната, особено в тези за възрастни, са забранени. Близки на настанените може да получават информация от директорите на услугите и от общините, които са доставчици.
Преустановява се настаняването в специализирани институции и социални услуги от резидентен тип за пълнолетни лица.
 1. Може да използвате определените електронни услуги тук
Ако искате да получите социална помощ, подайте заявление-декларация по електронна поща или по пощата с обратна разписка до дирекция "Социално подпомагане" по настоящия Ви адрес. Заявление-декларация за осигуряване на социални права може да подавате на място само при възникнала неотложна необходимост.
 1. Извършените индивидуални оценки на потребностите на хората с увреждания в периода на обявено извънредно положение в страната са в сила до 31.05.2020 г. Започналите и неприключили административни производства, включително и новите производства в този период, ще бъдат приключени след отмяна на извънредното положение и ще бъдат в сила считано от датата на подаване на изискуемите документи за изготвяне на оценка по установения ред.
 2. Когато искате да Ви бъде изготвена индивидуална оценка на потребностите, можете да подадете документите по пощата или по електронен път до дирекция "Социално подпомагане" по настоящия Ви адрес. При извършване на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания за предоставяне на механизма лична помощ интервюто с човека с увреждане, с неговия законен представител или с човека, който полага грижи за него ще се провежда по телефона.
Във всички случаи за информация във връзка с обявеното извънредно положение по повод заявяването и получаването на помощи звънете на денонощен телефон +359878221629.
Всички въпроси, касаещи дейността на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Агенцията за хората с увреждания и Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", може да се отправят към колцентъра на тел.: 080088001.
Бъдете внимателни! Социални работници няма да Ви посещават в дома Ви за извършване на анкети.
 1. Ако имате право и Ви е отпусната социална помощ, парите ще Ви бъдат преведени по посочената от Вас банкова сметка или можете да ги получите в пощенския клон по адреса Ви, ако това сте заявили в заявление-декларацията.
 2. Срокът за изплащане на социални помощи в пощенските станции се удължава до 30-и март 2020 г. Необходимо е клиентите да спазват въведените мерки за допускане на ограничен брой хора в пощенските станции, недопускане на голям брой чакащи клиенти в района на пощенските станции и подпомагане на болни и възрастни хора.
 3. Картите за пътуване в градския транспорт на хора с увреждания, които изтичат преди 29 март служебно се удължават.
 4. Плащайте битовите си сметки електронно. Препоръчително е да избягвате да посещавате лично гишетата. Помолете свои близки да направят това вместо Вас.
Социално-психологическа помощ, предоставяна в режим на извънредна ситуация в Центровете за социална рехабилитация и интеграция, Дневните центрове и Центровете за обществена подкрепа:
Социалният работник, трудотерапевтът и арт-терапевтът от съответната социална услуга правят опростен план със задачи въз основа на задължителния план за функциониране на социалната услуга (социалните услуги имат план какво се прави всеки ден (седмица). Задачите по плана се редуцират, опростяват и предоставят на родителите по електронна поща/телефон за работа. След това, родителят осъществява обратна връзка по телефон/електронна поща за напредъка /успеха/ неуспеха по поставените задачи.
Психологът прави график за сесии по скайп/ вайбър при нужда и в рискови ситуации за семействата и децата.
Логопедът прави график за сесии по скайп/ вайбър, за да не се губи темпото, родителят 2-3 часа се ангажира с дейности с детето и то поддържа образователен тонус. Родителят е ангажиран с детето в конструктивно-педагогически план.
Полезни съвети:
Поддържайте постоянно връзка с най-близките си хора и със съседите си, на които имате доверие. Сигнализирайте ги своевременно, ако възникне проблем.
Не прикривайте появило се неразположение/болка, за да не ги притеснявате. Така ще спестите много по-сериозни притеснения и рискове, а и значителни разходи в бъдеще.
Ако имате нужда от доставяне на храна, лекарства и др. жизненоважни стоки или услуги, свържете се на указаните телефони със социалната служба в общината или с дирекция "Социално подпомагане". Ако не можете , помолете Вашия добър съсед или близък да го стори вместо Вас.
Не допускайте непознати в дома си!
Ограничете социалните си контакти!

Най-четени