Помощи за лица с ТЕЛК над 90%

Месечна добавка за транспорт – 15 на сто от гарантирания минимален доход (Чл. 25. от ППЗИХУ)
Помоща се изплаща ежемесечно. Необходими документи, които се подават в Дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес – Молба-декларация , лична карта и ТЕЛК.

Месечна добавка за телефон – 20 на сто от гарантирания минимален доход (Чл. 26. от ППЗИХУ)
Добавката се ползва, при условие че лицата не ползват преференции за тези услуги на друго правно основание. Необходими документи – Молба-декларация , лична карта, ТЕЛК.

Месечна добавка за лекарства – 15 на сто от гарантирания минимален доход.(Чл. 29. от ППЗИХУ)
Необходими документи – Молба-декларация, лична карта, ТЕЛК, удостоверение от личния лекар за частично платени лекарства и рецептурна книжка.Добавката за балнеолечение – до трикратния размер на ГМД
Помоща се получава веднъж годшно,след представяне на разходооправдателен документ за извършеното балнеолечение или рехабилитационни услуги в едномесечен срок от крайната дата на ползването им. Добавката е в размер до трикратния размер на гарантирания минимален доход, но не повече от действително направения разход съгласно представените документи. Необходими документи - Молба-декларация , лична карта, ТЕЛК, социална оценка, оригинални фактури за инвалида и за придружителя. Подават се в Дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес.

2 Пътувания годишно (отиване и връщане) с БДЖ. Важи и за придружителя.
Подава се Молба-декларация в Дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес, откъдето се издава удостоверение което важи докато изтече ТЕЛК.
Удостоверението се представя на касите на БДЖ, където отбелязват пътуванията.

Целева помощ за преустройство на жилище – 600 лв.(Чл. 50. от ППЗИХУ)
Отпуска се само на инвалиди които се придвижват с инвалидна количка. Средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от двукратния размер на ГМД. Необходими документи, които се подават в Дирекция “Социално подпомагане: Молба-декларация , фактура за стойността на ремонта по видове разходи и фискален бон; документ за доходите; копие от ТЕЛК/НЕЛК; лична карта.

Целева помощ за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно средство – 1200 лв. (Чл. 48. от ППЗИХУ)
Отпуска се само на инвалиди които се придвижват с инвалидна количка.Средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от двукратния размер на ГМД. Необходими документи, които се подават в Дирекция “Социално подпомагане: Молба-декларация , фактура за стойността на ремонта по видове разходи и фискален бон; документ за доходите; копие от ТЕЛК/НЕЛК; лична карта.

Право на безплатна винетка.
Получава се ако колата е на името на инвалида и е с двигател до 2000 куб. см. (160 к.с.). Необходими документи – Молба-декларация, лична карта, ТЕЛК.

Източник: http://pomosti.oneinform.com/ 

Най-четени