Контакти с НЕЛК и ТЕЛК

Националната експертна лекарска комисия:
Бул."Акад. Иван Гешов" № 15
Приемен ден: всеки вторник от 10-12 ч. в кабинета на директора на НЕЛК
Горещи телефони: 02/805 39 30; 805 39 40

Телефон за консултации на хора с увреждания: 02/ 805 39 10


Благоевград:
Приемна: ул. „Братя Миладинови" №2 (от 15,00 до 17,00 ч.)
Телефон: 073/888 710; rzibl@rzibl.org

Лице за контакт: д-р Иван Димитров - гл. експерт „ЕР"
Първа обща ТЕЛК
Приемна: ул. „Славянска" №60 (от 14,00 ч. до 16,00 ч.)
Телефон: 073/82 92 375
Лице за контакт: д-р Дюлгерова
Регионална картотека на медицинските досиета
Приемна: ул. „Славянска" №60 (от 10,00 до 12,00 ч.)
Телефон: 073/82 92 360;
Лице за контнакт: д-р Иван Димитров - гл. експерт „ЕР".

Бургас
Ул."Успенска" № 1; e-mail: rzi@rzi-burgas.com
Приемна: ул."Успенска" № 1
Централа: тел. 056/ 876761; д-р Шейкова, тел.: 678797 (от 12.30-14.30 часа), ст. 305;
д-р Цанова - тел.: 876763 (от 13.00-16.00 ч.), ст. 203
РКМЕ - Бул. „Стефан Стамболов" № 73
Тел.: 056/ 86 21 13
Лице за контакт: Катя Данаилова (от12 .00- 16.00 ч.)
І-ви състав на Обща ТЕЛК
Бургас, бул. „Стефан Стамболов" № 73
Тел.: 056/82 01  41 и 056/89 48 76
Лице за контакт: Д-р Кираджиева (от 12 .00- 15.00 ч.)
ІІ ри състав на ТЕЛК
Бургас, бул. „Стефан Стамболов" № 73
Тел.: 056/ 82 01 41
Лице за контакт: Д-р Бакърджиева (от 12 .00- 15.00 ч.)
Специализиран ТЕЛК  за психични заболявания
Бургас, ОДПЗС
Тел.: 056/ 81 63 01
Лице за контакт: Д-р Грудова (от 12 .00- 15.00 ч.)
Специализирана ТЕЛК за белодробни заболявания
Бургас, ул.„Ген. Гурко" № 64
Тел.: 056/ 89 62 17
Лице за контакт: Д-р Бонева (от 12 .00- 15.00 ч.)

Варна
Приемна: гр. Варна, ул.„Проф. Державин" №19, e-mail: office@rzi-varna.com

Лице за контакт: д-р Георгиева - директор на РЗИ , кабинет № 21, тел.: 627677; д-р Янев - директор на дирекция „ЗД", кабинет № 31, тел.: 613855 (понеделник, сряда (от 9.30-11.00 ч.)
За въпроси, свързани с ТЕЛК и РКМЕ
Лице за контакт: д-р Табаков - тел.: 052/ 651-537,  кабинет № 32 и д-р Георгиева кабинет № 5- от понеделник до четвъртък от 9.00-12.30 ч.


Велико Търново
Пл. „Център" 2, ІV етаж, ст. 405 - д-р Албена Ламбева - директор на РЗИ, тел.: 623715 (понеделник, сряда и петък от 13.00-16.30 ч.); д-р Екатерина Личева - директор на дирекция „ЗД", тел.: 636893 (вторник и четвъртък от 10.00-13.00 ч.)
Приемна за получаване на информация от гражданите по въпроси и проблеми, свързани с работата на ТЕЛК в област Велико Търново: пл. „Център" 2, ІV етаж, ст. 411 в дните понеделник, сряда и петък за времето от 10 до 12 часа, лице за контакт д‑р Поля Стоянова, тел. 062/62-03-19.
При отсъствие на д-р Стоянова, лица за контакт: д-р Екатерина Личева и д-р Цветанка Маринова - тел. 062/63-68-93.

Видин
Ул. "Цар Симеон Велики" No. 76 
Приемна: ул. "Цар Симеон Велики" №. 76 
Адрес на приемната: ул."Цар Симеон Велики" № 76, ет. 1, ст. 7
Телефон: 094/60 15 50
Часове за връзка: всеки работен ден от 13.00 до 17.00 часа
Лице за контакт: д-р Ангел Тосев
ТЕЛК:
Приемна: ул."Хан Аспарух" № 29, ет. 2, ст. 243
Телефон: 094 60 03 19
Часове за връзка: всеки работен ден от 08.00 до 10.00 часа
Лице за контакт: д-р Илия Раденовски        
РКМЕ:
Адрес на приемната: ул."Хан Аспарух" № 29, ет. 2, ст. 225
Телефон: 094 60 15 55
Часове за връзка: всеки работен ден от 09.00 до 12.00 часа
Гражданите могат да задават своите въпроси и да изразяват мненията си и на интернет страницата на Регионалният център по здравеопазване http://rczvidin.org, секция РКМЕ-Видин, където има и информация за нормативната уредба по експертизата на работоспособността.

Враца -
РКМЕ - Адрес на приемна:  ул. „Втори юни" № 66, сграда на ТЕЛК, кабинет № 9
Горещ телефон:  0878 917 216
Часове за връзка: всеки делничен ден от 7.30 - 15.30 ч.
Лице за контакти:  Ваня Найденова - мл. специалист „РКМЕ"
www.rcz-vratza.com;  e-mail: rzi@rzi-vratsa.com

Обща ТЕЛК - МБАЛ „Хр.Ботев" АД - гр. Враца

Адрес на приемна:  гр. Враца ул. „Втори юни" № 66 сграда на ТЕЛК кабинет № 2
Горещ телефон:  0884571924
Часове за връзка: всеки делничен ден от 08.00 - 15.30 ч.
Лице за контакти:  Валя Каменова - технически секретар
СТЕЛК - Белодробни болести  - гр. Враца
Адрес на приемна:   гр. Враца,  ул. „Ген. Леонов" № 93
Горещ телефон:  092/62-69-58
Часове за връзка: всеки делничен ден от 07.30 - 13.30 ч.
Лице за контакти:  Мая Лилова - технически изпълнител
СТЕЛК - Психични болести - гр. Враца
Адрес на приемна:   гр. Враца,  ул. „Беласица" № 1
Горещ телефон:  092/66-50-75
Часове за връзка: всеки делничен ден от 07.30 - 15.30 ч.
Лице за контакти:  Дафинка Пащрапанска - технически секретар
ОБЩА ТЕЛК МБАЛ „Св.Ив. Рилски" ЕООД  - гр. Козлодуй
Адрес на приемна:  гр. Козлодуй ул. „Св.Св. Кирил и Методий" № 1
Горещ телефон:  0973/ 85361
Часове за връзка: всеки делничен ден от 07.30 - 15.00 ч.
Лице за контакти:  Емилия Величкова и Елеонора Добрева - технически секретари

Габрово
Приемна: ул. „Брянска" № 1, ет. 3, стая № 2
Тел.: 066/ 80-69-50
Лица за контакт: Николай Недялков - главен секретар РЦЗ Габрово и д-р Ирина Моровякова - директор дирекция „ЗД"
Всички граждани могат да получат необходимата информация всеки работен ден в часовете от 9.00 до 12.30 и от 13.00 до 17.30 ч.

Добрич
Пл. „Свобода" 5, ет.9, тел.058/601 735
за справки и консултации - ежедневно от 9.00-17.30 ч.
РКМЕ:
Гр. Добрич, ул.„П. Хитов" 24, ет. 4, тел. 058/ 600 488, вътр. 202;
Лице за контакт: Веселина  Илиева Иванова;
За справки и консултации - ежедневно от 14,00  до 16,00 часа.
ТЕЛК към „МБАЛ Добрич" АД:
Приемна: ул.„П. Хитов" 24, стая 402 - всяка работна сряда и четвъртък от 11,00 до 12,00 часа
Лице за контакт: д-р Гинка Вайкова - председател на обща ТЕЛК; тел.: 058/ 603 314 (от 11,00 до 12,00 часа)
За справки и консултации - всеки работен ден от 7,30 до 08,00 часа, стая 400 и на тел. 058/600 488, вътр. 595.
                         
Кюстендил
Приемна: Кв. „Румена войвода, ул. „Тинтява"; e-mail: rzi_kn@abv.bg

Лице за контакт: Р. Стоянова, тел.: 552453 - всеки ден от 9.00-17.30 ч.
РКМЕ - гр. Кюстендил, ул."Яворов" № 6 (бившата поликлиника)
телефон за връзка :  078/ 52-03-44; 078/52451
лица за контакти : 
Д-р Галина  Панкова - Главен експерт „ТЛЕ"
Светлана Божилова - Младши експерт „РКМЕ"

Кърджали
Бул."Тракия" № 21; rcz. rzi.kardjali@gmail.com

Приемна: 0361/65853 и 65852
Лице за контакт: Стоянка Кочарова и Петя Папазова - всеки ден от 9.00-17.30 ч.   
Приемна: Регионалната картотека на медицинската експертиза - бул. „Беломорски" № 53
Тел.: 0361/ 6 82 30
Лице за контакт: Веселина Стоянова Делева - главен специалист в дирекция „Здравни дейности" към РЦЗ-Кърджали
Часове за връзка: от 8:00 часа до 14:00 часа всеки ден

Ловеч
Ул."Търговска"№43, тел./факс: 068/603-801,  е-mail: director@rzi-lovech.com
Обща ТЕЛК - Ловеч:
Приемна: ул. „Съйко Съев" № 27, МБАЛ-АД, гр. Ловеч
Тел.: 068 603387
Лице за контакт: м.с. Малинка Присадашка;
Часове за прием - всеки работен ден от 7.30 ч до 16.00 ч;
Обща ТЕЛК-Троян:
Приемна: гр. Троян, ул. „Радецки" № 30, МБАЛ-ЕООД гр. Троян, ет. 1, каб. 5 и 6;
Тел.:0670 62021, вътр. 341;
Лице за контакт: м.с. Мария Недялкова
Часове за прием - всеки работен ден от 7.30 ч до 16.30 ч.
Специализиран психиатричен ТЕЛК-Ловеч:
Приемна: гр. Ловеч, ул. „Княз Ал. Батемберг" № 1, ДПБ
Тел.: 068 603590, вътр. 214 и 215
Лице за контакт: Галина Стоянова и Богдана Неделчева
Часове за прием - всеки работен ден от 7.30 ч. до 13.30 ч.
РКМЕ - Ловеч:
Приемна: ул. „Съйко Съев" № 27, МБАЛ-АД, гр. Ловеч;
Тел.: 068 603381, вътр. 325
Лице за контакт: м.ф. Валентина Грънчарова и м.ф. Виолета Кънчева
Часове за прием - всеки работен ден от 7.30 ч. до 16.00 ч.

Монтана
Пл. "Жеравица" 3 ет.1; e-mail: rcz@net-surf.net
Лице за контакт: Анелия Петрова, тел.: 096/388310, всеки ден от 9.00-17.30
Регионалната картотека за медицинска експертиза - гр.Монтана е базирана в сградата на РЦЗ-Монтана.
В интернет страницата - rzi-montana@net-surf.net,  има информация за РКМЕ и останалите структури на ТЕЛК, указваща телефони за връзка, e-mail адрес и др. информация.
Тел.: 096/388314

Пазарджик
Приемна: ул. „Болнична" № 17, e-mail: rzi_pz@telecablenet.com

Тел.: 034/444395 и 034/445262
Лице за контакт: Теодора Дамянова, тел.: 408663 (всеки ден от 8.00-16.30 ч.)
РКМЕР - тел.: 034/408663
ТЕЛК към МБАЛ - Пазарджик АД
Тел.: 034/408662 и 034/408660

Перник
ул."Св.Св.Кирил и Методий" № 11, rzi_pk@b-trust.org

Приемна: ул."Св.Св.Кирил и Методий" № 11 ,стая № 26 и 27
Телефони: 076/60-70-80  и 076/60-24-72
Лица за контакт:
 Д-р Антоанета Григорова - директор РЦЗ гр.Перник
Д-р Катя Игнатова - директор на дирекция „ЗД"
Часове за справки: всеки ден от 09.00 ч. до 17.30 ч.
Горепосочената информация се намира на сайта на РЦЗ гр.Перник

Плевен
Приемна: ул. „Данаил Попов" № 18
Тел.: 064/827909 (всеки ден от 9.00-17.30 ч.)
Информация за МЕР
Ул. „Данаил Попов" № 18 ет.3; д-р Григор Тонкин - гл.експерт МЕР; тел: 064 / 800 588; 
Приема в четвъртък от 14,00 до 16,00 ч.; 
РКМЕ-Плевен
бул. „Г.Кочев" № 8 А, в сградата на ТЕЛК, стая № 12;  тел - 064/ 886 219 ;
Часове за справки - понеделник и сряда от 8,00 до 12,00 часа ;
ТЕЛК І състав - 064/ 886 486;
ТЕЛК ІІ състав - 064 / 886 - 489
ТЕЛК ІІІ състав - 064 /  886 - 493
Очна ТЕЛК - 064 / 886 - 488

Пловдив 
Приемна: ул. "Перущица" № 1, rzipd@plov.net

Лице за контакт: д-р Христо Стойков,  д-р Надежда  Петкова и д-р Пепа Пелева
Тел.: 644204
Приемно време: всеки ден от 8.30-17.30 ч.
РКМЕ и ТЕЛК
Приемна: ул. "4-ти януари" № 36
Приемни телефонни линии с постоянен достъп, на които всеки гражданин може да получи необходимата информация по въпросите на експертизата на  работоспособността:
Лице за контакт: д-р Мария Георгиева и д-р Христо Стойков
Приемно време: всеки ден от 8.30-17.30 ч.
тел. 633-177 - РКМЕ
тел. 629-173 - Очна ТЕЛК
тел. 633-982 - Психо ТЕЛК

Разград
ул. „Хаджи Димитър" № 25; rzi_razgrad@mbox.contact.bg

В РЦЗ - Разград е разкрита приемна за граждани, находяща се  на  партерния етаж, където се намира и РКМЕ. Лице за връзка - д-р  Стоянка Петкова - гл. инспектор в дирекция „Здравни дейности" в Регионален център по здравеопазване
Телефон за връзка 084/661088, часове за прием на граждани - всеки делничен ден от 9.00 до 13.00 часа.
    
Русе
Звено за административно обслужване: ул."Независимост" № 2
Лице за контакт: Валентина Тотева, тел.: 082/834514 (от 8.30-17.30 ч. всеки ден)
Регионална картотека на медицинската експертиза -  гр.Русе, ул."Независимост" № 2, телефон: 082/887249, лица за контакти: Снежана  Трифонова Радева и Павлина Красимирова Ангелова; часове за връзка -   от 7,30 ч. до 16 ч.; E.mail: rcz@gbg.bg
 „МБАЛ РУСЕ" АД  - ТЕЛК - гр.Русе, ул."Независимост" № 2, телефон: 082/887233 , лица за контакти: Байсе Шефкъева Шефкъева и Снежана Кънчева Петрова, часове за връзка -   от 7,30 ч. до 16.00 ч.   

Силистра
Бул."Македония" №61;  E-mail: info@rzi-silistra.com

Приемна: всеки ден от 14.00-17.00 ч.
Тел./факс:086/811-855; тел.: 086/823528, д-р Симеонов
РКМЕ при РЦЗ-Силистра е с непрекъснато работно време от 08.00 до 14.30 часа
Тел.: 086/811-859.
Приемна: Работно време: от 09.00 до 17.30 часа

Сливен
Ул. „Цар Самуил" № 1, е-mail: rzi-sliven@mbox.contact.bg

Приемна: тел.: 624093, всеки ден от 9.00-17.30
Лица за контакт: Р.Панайотова и Зл. Павлова
Звена за административно обслужване (приемна) РКМЕ към РЦЗ:
бул. „Цар Освободител" № 4, ет. 5 (стая 3)
Работно време: 8,00 до 17,30
Лица за контакт:
Вася Хрусанова - ст. специалист ,,РКМЕ"
Донка Стойкова - мл. специалист ,,РКМЕ"
Мирослава Костова - мл. експерт ,,МЕР"
Д-р Рени Дариткова - нач.отдел ,,ОКЛЗЗ и РКМЕ"
Телефон: 044/624093

Смолян
Бул.: „България" № 26, 3 ет.
Приемна: Бул.: „България" № 26
Лице за контакт: Мария Бочукова и д-р Монка Тодорова, тел.:0301/63106
Приемно време: всеки ден от 9.00-17.30 ч.
Информация за ТЕЛК и РКМЕ:
РКМЕ: бул. „България" № 24, тел.: 0301/63106
Лице за контакт: д-р Велин Денев - всеки ден от 13.00-14.00 ч.
ТЕЛК: Адрес: МБАЛ - Смолян, тел.: 0301/62666
Лице за контакт: д-р Ирикева -

София град
Ул. „Димитър Греков" № 2
Телефон за контакт: 9443385 и 9441423 (всеки ден от 9.00 до 17.30 ч.)
Регионална картотека на медицинските експертизи /РКМЕ/ София град 
Тел. 8327183 - от 8.00-12.00 часа, началник-отдел  РКМЕ - д-р В. Милушев.
ТЕЛК - общи и специализирани, телефони и председатели на комисиите
Съгласно Закона за здравето, ТЕЛК са на пряко подчинение на изпълнителните директори /управителите/ на съответните болници /диспансери/, към които са разкрити.
Общи ТЕЛК:
 ТЕЛК към " I МБАЛ - София"  ЕАД:       
I състав  -  8059360, предс. Д-р Джуркова;
II състав -  тел. 9790867, предс. Д-р Гергинска - ТЕЛК се намира на територията на "ДКЦ ХХVІІІ - София" ЕООД
ІІІ състав -  тел. 8059382, предс. Д-р Додев
ТЕЛК към "II МБАЛ - София"  ЕАД:
I състав  -  тел. 9158526, предс. Д-р Марамска
II състав -  тел. 9313881, предс. Д-р Вачева, намира се на територията на "ДКЦ VІІ - София" ЕООД
 ТЕЛК към "IV МБАЛ - София" ЕАД:
I състав   -  тел. 8569054, предс. Д-р Фетваджиева, намира се на територията "ДКЦ ХХ София" ЕООД
II състав -  тел. 9313052, предс. Д-р Георгиева, намира се на територията на "ДКЦ VІІ - София" ЕООД
ТЕЛК към "V МБАЛ - София" ЕАД:
Обща ТЕЛК  -  тел. 9268177, предс. Д-р Холевич         
 ТЕЛК към "СБАЛССЗ - НКБ" ЕАД:
Обща ТЕЛК - тел. 9217171, предс. Д-р Ценова
Специализиран ТЕЛК: 
ТЕЛК за психични заболявания - тел. 9806996, предс. Д-р Думанова - в Областен    диспансер за психични заболявания със стационар - София град ЕООД
ТЕЛК за очни заболявания - тел. 9268238, предс. Д-р Цанева, в на "V МБАЛ  - София" ЕАД
ТЕЛК за специфични и неспецифични белодробни заболявания - тел. 8326155, предс. Д-р Свракова - в Първи областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания без стационар ЕООД - София
 Общи и специализирани ТЕЛК
 ТЕЛК за онкологични заболявания - тел. 8720546, предс. Д-р Николов, в "СБАЛ по онкология" ЕАД
ТЕЛК за общи и проф. заболявания - 8527296 предс. Д-р Недев, в "УМБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕАД
ТЕЛК за общи и онко заболявания  - 8751156   предс. Д-р Жечева, в Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар ЕООД - София
Ведомствени ТЕЛК:
Обща ТЕЛК към МВР-  тел 9821444, предс. д-р Иванова
Обща ТЕЛК към ВМА -  тел. 9225262, предс. д-р Алексиев
в Регионален център по здравеопазване - Търговище приемната е базирана в РКМЕ :

София област
Приемна: ж.к. „Младост" І, ул. „Димитър Моллов" № 1, rczco@del.bg
Лице за контакт: д-р Мариана Патрикова, тел.: 9759241, всеки ден от 9.30-10.30 ч.
РКМЕ се намира в приземния етаж на УМБАЛ „Св. Анна" АД
Тел.: 9759202
Лице за контакт: д-р Христо Христов (всеки ден от 9.00-17.30 ч.)

Ст. Загора
Ул.Свети Княз Борис І № 1, 6003,  п.к.10, e -mail: rzistz@rzistz.org

Горещи телефнни линии" с постоянен достъп: 042 / 601995 и 042 / 622732.
Приемно време: Директор РЦЗ - понеделник  от 14 ч. до 16 ч., четвъртък от 14 ч. до 15 ч. ; Главен секретар РЦЗ - вторник  от 14 ч. до 16 ч..; Началник-отдел ОКЗ, Дирекция „Здравни дейности" - сряда от 14ч. до 15ч.


Търговище
В РЦЗ приемната е базирана в РКМЕ: бул. „Трайко Китанчев" № 37, ет. 1, стая  № 1
e-mail: rcztshte@mbox.contact.bg
Тел.: 0601 / 6-40-75; 6-75-59
Лице за контакт: д-р Лиляна Радева - гл.експерт (от 9.00 ч.  до 13.00 ч.) и Стойна Димитрова - ст.специалист (от 13.00 ч. до 17.30 ч.)

Хасково
Приемна РКМЕ: гр. Хасково, бул. Съединение № 49 (МБАЛ „Хасково” АД) Лице за контакт: Васка Йорданова- старши специалист РКМЕ Телефон за справки: 038/606 811- от 7.30 часа до 16.30 часа всеки работен ден.

ТЕЛК - МБАЛ „Хасково” АД
Гр. Хасково, бул. „Съединение" № 49 Телефон за справки:тел.: 038/606 812  - всеки работен ден от 8.00-16.00 ч.

ТЕЛК – МБАЛ „Св.Екатерина” ЕООД
– гр. Димитровград Гр. Димитровград, ул. „Христо Ботев” № 29 Телефон за справки: 0391/640 35 - всеки работен ден от 8.00-15.30 ч.
Шумен
Приемна: РЦЗ - Шумен, ул."А.Мицкевич" № 1, ет.3
Лице за контакт: Мария Тодорова и Галина Петкова - тел.: 054/800203 (всеки ден от 9.00-17.30 ч.)
По въпроси на ТЕЛК, ЕР и РКМЕ
За връзка: д-р В.Милчева - гл.инспектор ЕР (от 9.30-12.00 ч. и 13.00-17.00 ч.), тел.: 054/ 800339
Приемна РКМЕ:  гр.Шумен, ул."В.Априлов" № 63, ет.2
Тел.: 054/802366
За информация: Цв.Стефанова - гл.специалист и Д.Страшникова - мл.специалист (8.30-12.00 ч.)
ТЕЛК към МБАЛ „Шумен" АД
Приемна: гр.Шумен ул."В.Априлов" № 63, ет.1
Тел.: 054/800740
Лице за контакт: Дарина Гинева - техн.сътрудник (от 8.30 до 13.00 ч.
ТЕЛК към МБАЛ „Д-р Д.Беров" -  гр. Нови Пазар
Приемна - гр.Н.Пазар ул.Хр.Ботев № 22
Тел.: 0537/24262 вътр.243; Лице за контакт: Милена Димитрова-техн.сътрудник (от 8.30 до 12.00 ч.)

Ямбол
Приемна: ул. „Българка" № 20
Лице за контакт: д-р Кръстина Минева
Тел.: 046/664375
Приемно време: вторник (10.00-12.00 ч.) и четвъртък (14.00-16.00 ч.!)
Приемна за предоставяне на информация относно осъществяването на връзка със структурите на ТЕЛК, НЕЛК и РКМЕ:
Ул."Българка" №20, ет.2, Дирекция "Здравни дейности"
Тел. 046 / 66 43 80
Лица за контакти: д-р Зоя Кривошиева - директор Дирекция "Здравни дейности"
д-р Велина Кисьова - главен инспектор - 10.00 ч. - 12.00 ч. и 14.00 ч. - 16.00 ч.

Източник: http://www.mh.government.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Най-четени