Как преминават ТЕЛК лежащо болни?

 Съгласно чл. 33, ал. 5 от Правилникa за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

Лицата, които по медицински показания не са в състояние да се явят в ТЕЛК, се освидетелстват на място (в дома, в болнично или друго заведение). 

Това обстоятелство се доказва с медицинско удостоверение, издадено от лекуващия лекар или вписано в протокола на ЛКК (направлението на личния лекар).

За да се направи експертизата на лежащо болен,  ТЕЛК извършва посещение в дома на болния по местоживеене в съответната област. 

НЕЛК извършва домашни посещения на територията на цялата страна.

Как да подготвят документите?

Съгласно същия правилник, когато за заболяването са извършени консултации със специалисти и има необходимите медицински изследвания през последните дванадесет месеца, предхождащи явяването в ТЕЛК, не се налага повторно назначаване и извършване.

Необходимо условие е тези резултати  да са налични в медицинската документация на лицето.

В този случай към медицинско направление за ТЕЛК (образец на правилника - приложение № 8) личният лекар / лекарят по дентална медицина, прилага заверени копия.

За лицата, които нямат личен лекар - направлението се подготвя от лекуващият лекар (лекар по дентална медицина), който прилага заверените копия на документите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Най-четени