Как работи ТЕЛК-Русе в епидемичната обстановка

Когато е възможно, ТЕЛК - Русе, няма да изискват преглед на място, а ще вземат решение само по медицински документи.

При необходимост от допълнителни изследвания и консултации, от ТЕЛК изпращат известие с писмо. Подготвените документи се изпращат на адреса на ТЕЛК - Русе:  Гр. Русе, ул. Независимост 2, УМБАЛ „Канев“, ТЕЛК I състав или ТЕЛК II състав. 

Готовите експертни решения  ще се изпращат по пощата. 

Промяна в процедурата за хората с изтичащо експертно решение
Личният лекар, лекуващият лекар или ЛКК трябва да въведат в Информационната система за контрол на медицинската експертиза медицинско направление за ТЕЛК поне един месец по-рано за тези, на които решението изтича е необходимо един месец по-рано от изтичането 

Следва подаване на заявление в РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА (РКМЕ) лично, чрез законен представител или чрез лицензиран пощенски оператор, както и заверени копия на актуална медицинска документация, издадена след датата на последното експертно решение.

За справки в РКМЕ: на място и на телефон 082 887 249 от 08.15 ч. До 13.30 ч. всеки работен ден.

За  справки и отговори на въпроси, гражданите могат да се обаждат всеки работен ден от 14.00 ч. до 15.00 ч. на телефон:

ТЕЛК I състав – 082 887 233

ТЕЛК II състав – 082 887 217 и 082 887 348

Удължава се срокът на валидност на решенията на ТЕЛК

 Срокът на валидност на всички експертни решения за трайно намалената работоспособност и увреждания от ТЕЛК и НЕЛК, които изтичат преди 30 април, ще бъде удължен до 30 юли 2021 г. По този начин ще се избегне струпването на много хора на едно място и ще бъде намален рискът от заразяване с COVID-19.

Служебно се удължава срокът на издадените направления за включване в механизма за лична помощ, както и изготвените индивидуални оценки, пишат на фейсбук страницата си от социалното министерство.

Ползвателите на личен асистент, чиито експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК изтичат преди 30 април, ще продължат да ползват услугата при същите условия.

Ако имате насрочена дата за освидетелстване/преосвидетелстване от ТЕЛК/НЕЛК, необходимо е да се явите, напомнят от социалното министерство.

Така гражданите ще имат на разположение допълнително време, в рамките на което да набавят необходимата им медицинска документация за освидетелстване от лечебни заведения, медицински специалисти и лаборатории.