Право на пенсия

Право на инвалидна пенсия имат осигурените лица, които завинаги или за продължително време са загубили 50 и над 50 на сто от работоспособността си, като се изисква осигурителен стаж както следва:

- до 25-годишна възраст - поне 1 г.;
- до 30-годишна възраст - поне 3 г.;
- над 30-годишна възраст - поне 5 г.
Право на социална пенсия за инвалидност имат лицата, навършили 16-годишна възраст, с трайно намалена работоспособност повече от 71 на сто.

Кои лица имат право на пенсия и как се определя размера вижте на следните страници:

 

Пенсия за инвалидност поради общо заболяване

Пенсии за гражданска и военна инвалидност

Пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест

Най-четени