Определяне на проценти намалена работоспособност при кожни болести

1. Екзема:
 
1.1. обикновена екзема, професионална екзема (дерматит):
1.1.1. с ограничено разпространение и рецидив до два пъти годишно: 0 - 10 %
1.1.2. с широко разпространение и чести рецидиви: 20 - 30 %
 
2. Атопичен дерматит (конституционален невродермит):
 
2.1. атопичен дерматит с широко разпространение, изявен продължително време: 30 - 50 %
2.2. атопичен дерматит с генерализирани кожни прояви и потребност от многократно болнично или амбулаторно лечение: 70 - 80 %
 
3. Хронично рецидивираща уртикария:
 
3.1. с често появяващи се тласъци, доказани клинично: 20 %
3.2. тежко хронично, продължаващо с години протичане: 30 - 40 %
 
4. Акне конглобата и професионално акне (маслено и хлорно) с често развитие на фистули в зависимост от двигателния дефицит, оценен по част първа: 30 - 50 %
 
5. Акне инверса с тежко засягане и гноене (аксили, ингвинални гънки, перианално пространство) - 100 %
 
6. Кожни промени при автоимунни заболявания (лупус еритематодес, дерматомиозит, прогресивна склеродеремия, болест на Бехчет, пиодерма гангренозум). По този начин следва да бъде оценена и винилхлоридната болест с кожни прояви:
 
6.1. ограничени в предилекционното място, при ограничено разпространение: 30 %
6.2. ограничени в предилекционното място, широко разпространени, съобразно козметичните и функционалните въздействия: 40 - 50 %
6.3. преминаващи извън предилекционните места, включително улцерации: 60 - 80 %
Забележка 1. Ограничението на ставните движения и въвличането на вътрешните органи се оценяват допълнително.
 
7. Булозни дерматози (пемфигус, пемфигоид и морбус Дюринг):
 
7.1. при ограничени кожни и лигавични поражения и ограничено разпространение: 30 %
7.2. при ограничени кожни и лигавични промени с трудно постигаща се ремисия: 30 - 50 %
7.3. при разпространени кожни и лигавични поражения, при невъзможност за постигане на ремисия въпреки адекватното лечение: 60 - 80 %
7.4. в напреднал стадий, с траен функционален дефицит на органи и системи, настъпил вследствие на лечението с кортикостероиди: 90 - 100 %
Забележка 2. При освидетелстването се вземат предвид усложненията от други органи и системи (храносмилателна, опорно-двигателна и др.), както и изоставането във физическото и нервно-психическото развитие.
 
8. Псориазис вулгарис:
 
8.1. с ограничени промени 0 - 10 %
8.2. разпространени промени с възможност за постигане на ремисия (за месеци) или засягане ноктите на ръцете: 20 %
8.3. при продължително протичане, разширено разпространение: 30 - 50 %
8.4. с генерализирани кожни промени и пустулозни промени: 80 %
Забележка 3. Ставното и гръбначното участие следва да се оцени допълнително по раздел ХХIII на част девета и се включва в посочения по-горе диапазон.
 
9. Еритродермии:
 
9.1. при ниска интензивност на възпалителния процес: 30 - 50 %
9.2. при средна интензивност на възпалителния процес без значително повлияване на общото състояние: 60 %
9.3. при силно повлияване върху общото състояние: 70 - 100 %
 
10. Ихтиозис:
 
10.1. лека форма - със суха кожа, с умерена десквамация, но без значителна пигментация: 0 - 10 %
10.2. средно тежка форма със силна десквамация и пигментация: 20 - 40 %
10.3. тежка форма при участие на цялата кожа, особено по сгъвките на тялото и лицето: 50 - 90 %
 
11. Ограничени кератози:
 
11.1. с ограничени кожни лезии: 10 %
11.2. с разширени кожни лезии: 20 - 40 %
11.3. с разпространени кожни лезии и усложнения, довели до трайно намалени двигателни възможности: 50 %
 
12. Дерматомикози
 
12.1. с поразяване на всички пръсти на ръцете и краката, с разрушаване на всички нокти: 20 %
Забележка 4. При системни микози (кандидомикози, хистоплазмози, кокцидомикози) трябва да бъдат оценени промените и на вътрешни органи.
 
13. Хронично-рецидивиращ еризипел:
 
13.1. без остатъчен лимфедем: 10 %
13.2. извън това съобразно разпространението на лимфедема: 20 - 40 %
 
14. Невуси и невоидни образувания и други състояния, водещи до обезобразяване на лицето: 30 - 50 %
 
15. Пигментни нарушения, разпространени по откритите части: 0 - 10 %
 
16. Злокачествени тумори на кожата
 
След отстраняване на злокачествен кожен тумор следва да се определи процент на трайно намалена работоспособност/степен на увреждане:
16.1. меланома
16.1.1. първи стадий Т1-2, N0, М0 - 50 %;
16.1.2. втори стадий Т3, N0, М0 - 80 %;
16.1.3. трети стадий Т4, N0, М0 - 90 - 100 %;
16.1.4. четвърти стадий - всяко Т, N1-2, М0 - 90 - 100 %;
16.1.5. четвърти стадий - всяко Т, всяко N, М1 - 100 %;
16.2. спиноцелуларен карцином:
16.2.1. 0 - 1 стадий Тis - 1, N0, М0 - 0 - 10 %;
16.2.2. втори стадий Т2-3, N0, М0 - 30 %;
16.2.3. трети стадий Т4, N0, М0 - 70 %;
16.2.4. четвърти стадий - всяко Т и N с M1 - 80 - 100 %;
16.3. дерматофибросарком:
16.3.1. първи стадий - Т1а, N0, М0 и Т1в, N0, М0 - 30 %;
16.3.2. втори стадий - Т2а, N0, М0 и Т2в, N0, М0 - 50 %;
16.3.3. трети стадий - всяко Т, N0, М0 - 70 %;
16.3.4. четвърти стадий - всяко Т, всяко N, М1 - 100 %;
16.4. базоцелуларен карцином:
16.4.1. единичен: 10 %
16.4.2. множествен и рецидивиращ: 30 %
 
След 5-ата година от отстраняване на тумора се следват 30 % с изключение на т. 16.2.1, 16.2.2, 16.3.1 и 16.4.1.
 
Източник: Наредба за медицинската експертиза