Проект за изменение на Правилника за работата на ТЕЛК и НЕЛК

В бр.18 на „Държавен вестник“ от 27.02.2018 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, с който е изменен и допълнен чл. 106, даващ възможност на лекарите, упражняващи медицинска дейност, да участват и в работата на органите на медицинската експертиза.

С някои от пормените се постигa премахване на кадровия дефицит в органите на медицинската експертиза, създаване на равнопоставени условия на труд по отношение на лекарите, работещи в органите на медицинската експертиза, спрямо техните колеги от болничната и  извънболнична помощ.

Предлаганите изменения в Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (ПУОРОМЕРКМЕ) са свързани с реда и условията, при които лекарите, упражняващи клинична дейност могат да участват и в медицинската експертиза, с възможностите за усъвършенстване на подзаконовата нормативна уредба с оглед нейното ефикасно прилагане и отстраняване на недействащи текстове и разпоредби.


Премахва се ограничаващото изискване за лекарите в състава на ТЕЛК да са на пълен работен ден, като същевременно се дава възможност да се определят лекари – резервни членове.

Премахва се и изискването лекарите от ТЕЛК да са задължително на трудов договор, което дава възможност да се привличат много повече специалисти в състава на ТЕЛК, без ограничение на какъв договор ще осъществяват тази експертна дейност.

Изискването за задължително обучение на новопостъпилите специалисти в състава на ТЕЛК остава, но се предвижда промяна на неговия механизъм, като ще се даде възможност то да става дистанционно, чрез електронната страница на НЕЛК, без откъсване на специалистите от работа.

Съществена промяна в експертната дейност на ТЕЛК е предоставянето на възможността комисията да се произнесе предимно въз основа на предоставената медицинска документация и само при необходимост ще се осъществява клиничен преглед и ще се назначават допълнителни изследвания и консултации със специалисти.

Уточнено е, че произнасянето по документи се извършва когато представената медицинска документация обективизира степента на увреждане и функционален дефицит на заболелия орган и/или система и не е необходимо за нуждите на експертизата извършването на клиничен преглед и/или назначаването на допълнителни изследвания и консултации.

По този начин се намалява прякото ангажиране на хората, свързано с разход на средства и време, отсъствие от работа и други неблагоприятни последствия за тях, в случаите когато медицинската документация е напълно достатъчна за произнасяне на ТЕЛК и клиничният преглед няма да допринесе за определяне на степента на увреждане.

С уведомяването на лицата относно начина на произнасяне на ТЕЛК (по документи, необходимост от представяне на допълнителни изследвания и консултации, необходимост от явяване пред ТЕЛК за клиничен преглед), както и досега, се ангажира председателят на ТЕЛК.

Съществена промяна в допълненото задължение на ТЕЛК да се произнасят за необходимостта от снабдяване с медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения. 

Тази дейност остава и за ЛКК (както и до сега), тъй като след получаване на експертното становище от ТЕЛК могат да настъпят нови обстоятелства в здравословното състояние на освидетелстваните лица, които да изискват ползването на нови медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, за което следва да се произнесат ЛКК.


Произнасянето на НЕЛК по обжалваните решения на ТЕЛК се предвижда да става изцяло въз основа на медицинската документация към момента на постановяване на обжалваното решение. 

В тази връзка отпада възможността НЕЛК да събира допълнителни данни за заболяването, вида и степента на увреждане на лицата, необходимостта НЕЛК да иска мнението на други специалисти, както и да насочва болните за диагностично уточняване в лечебните
заведения по своя преценка.

Променя се обхватът на произнасянето на НЕЛК при обжалване на експертни решения на ТЕЛК. До сега произнасянето е по всички поводи, предвидени в Наредбата за медицинската експертиза. Промяната въвежда изискването НЕЛК да се произнася само по поводите, посочени в жалбата и предвидени в цитираната наредба.


Бавят безплатните винетки за инвалиди в Хасково, проверяват ги в ТЕЛК

Безплатните винетни стикери за хората с увреждания се бавят в Хасково, независимо от това, че валидността на старите изтече преди 31 януари. 
Хасковлия е е подал заявление за безплатен стикер на 1 февруари, защото разчитал, че веднага ще го получи, както миналата година. 
„Казаха, че ще проверяват ТЕЛК-решението, но след две седмици ще си получим стикера“.
Проверката обаче се проточила. Към днешна дата (22.02.2018 г.) винетка все още няма. 
Шефката на хасковската социална служба Петя Ангелова казва, че има официално писмо с указания да се проверява валидността на всяко решение на ТЕЛК и поради това има забавяне в осигуряването на винетките. 
В социалната служба имат картотека на ТЕЛК-решенията само от 2011 година до момента, но за по-старите се налага отделна проверка в ТЕЛК Хасково.
От дирекцията за социално подпомагане в Хасково на брифинг изнесоха данни относно раздадените винетки за хора с увреждания. 
Към 31 януари в областта са подадени общо 5081 заявления, има 7 отказа, а получените винетки са 4785.
ТЕЛК решенията за общините в региона, освен Хасковската, се проверяват в картотеката в Димитровград, където няма никакво забавяне. 

Веска Събева: Притесняваме се, че 100 000 българи ще останат без пенсия

В своя интервю за Българско национално радио Веска Събева от Асоциацията на родители на деца с епилепсия говори във връзка с подготвения протест заради планираната реформа в областта на медицинската експертиза и оценката на работоспособността

Според г-жа Събева тази реформа ще отнеме инвалидната пенсия на над 100 българи с въвеждането на допълнителната комисия за оценка на трудоспособността.

Според г-жа Събева "Работоспособността на хората с увреждания трябва да се оценява върху работно място", макар че същото съществува и в момента, но се извършва от работещите ТЕЛК.

Притесненията, които тя изрази във връзка с новата комисия е, че има шансове да бъдат намалени процентите и на много хора, независимо от техния вид и степен на увреждане и съответно да бъдат лишени от пенсиите.

По данни на НОИ над 50 хиляди са само хората, които получават социалната пенсия, без да са полагали някакъв труд и това плащане се нарича пенсия. Всички останали хора са придобили т.нар. "пенсия вследствие на трудовоправни отношения" и имат право да я получават“, обясни тя.

Друго притеснение, което тя изрази е свързано с бъдещата оценка. Според г-жа Събева, има вероятност изведнъж всички да станат идеално работоспособни. Тя не отрече, че хората с увреждания са работоспособни, но уточно, че пр тях има има нужда от подходящи условиа, за да могат да полагат труд, за който имат необходимото образование, квалификация и опит.

Политиките за хората с увреждания трябва да станат истински, беше категорична тя: „Трябва да има сериозна заявка, че ще работим сериозно, а не да си подхвърляме топката.

Необходима е сеирозна реформа, която да не бъде в ущърб на хората."

Цялото интервю можете да чуете в звуковия файл в сайта на Българско национално радио.

Социалният министър твърди, че новата концепция за ТЕЛК няма да отнема права

Социалният министър Бисер Петков участва в "Здравей, България", за да отговори на въпроси, свързани с реформата в трудово-експертните лекарски комисии (ТЕЛК). Във връзка с протестите, той заяви, че хората с увреждания няма от какво да се притесняват, тъй като новата концепнция не цели да ги лиши от средства.

Той коментира споменаваната бройка хора, които ще бъдат засегнати като нереална и отново повтори, че целта не е да се отнемат придобити права.

Новата концепция цели да се обособи отделна експртиза на работоспособността, т.е. да има отделна комисия, която да преценява доколкот е работоспособно лицето и каква работа може да изпълнява.

Социалният м инистър заяви, че към момента решението на ТЕЛК е като универсален ключ към множество права, които се дават от законодателството а хората с увреждания.

Съгласно новия подход, ще се използва класификация на Световната здравна организация, съгласно която водеща е социалната оценка
 - доколко едно лице с увреждания може да живее функционално и да полага труд.

Сумата за изплащане на инвалидни пенсии е 1 млрд. 760 млн. лева и според министър петков осигурителната система неправомерно се ползва от хора, на които процентът на трайно загубена работоспособност е завишен.

Целта на реформата е тези средства да се разпределят справедливо, а не да се отнемат права.

Цялото интервю може да видите в сайта на Нова телевизия.